Recycling of downcycling? Het belang van gescheiden grondstoffen in circulair kunstgras

Recyclage of downcycling? Wat is het verschil als het gaat om circulair kunstgras? We horen vaak termen als “100% recyclebaar”, maar is dat echt waar? In dit blogartikel leggen we het verschil uit en geven we tips zodat u zelf het 100% recycleerbaar kunstgras kan herkennen.

Recyclage of downcycling?

Iedereen beweert dat hun product 100% recycleerbaar is, maar is dat ook zo? Er zijn namelijk verschillende vormen van recyclage. Bij vele vormen van recyclage verliest een gerecycleerde grondstof een (groot) deel van zijn oorspronkelijke waarde en zuiverheid. Dit noemen we downcycling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstgras dat uit meer dan één grondstof bestaat.

TIP: Het is verstandig om u goed te laten informeren en niet alleen af te gaan op loze kreten. Vraag om bewijs en laat hen onafhankelijk onderzoek tonen dat hun product daadwerkelijk circulair is. Een tekst in een brochure of op een website is snel geschreven, dus zorg dat u goed geïnformeerd bent.

Recycling

Hoe zit dat dan met de recyclage van kunstgras?

Traditioneel kunstgras voor tuinen, speeltuinen of schoolpleinen is door zijn samenstelling moeilijk te recycleren en belandt daarom vaak op de afvalberg. Wanneer het wel terechtkomt bij recyclagebedrijven, gaat een groot deel van de bruikbaarheid verloren. Het gerecyclede materiaal heeft een lagere kwaliteit en is daardoor minder breed inzetbaar voor nieuwe producten.

Dit komt omdat eigenlijk alle kunstgrassen uit meerdere grondstoffen zijn samengesteld. Hierdoor is er bij recyclage van dit product sprake van downcycling. Het product wordt wel gerecycleerd maar de RTA (Recycled Turf Agglomerate) heeft niet meer de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof. Het is als het ware vervuild door de mix van producten en daardoor van aanzienlijk lagere kwaliteit en minder inzetbaar voor nieuwe producten. Er is dus verlies van grondstofwaarde tijdens het recyclageproces, dus downcycling.

Om nieuw kunstgras te maken, moeten deze bedrijven dus 100% nieuwe grondstoffen gebruiken. Dit is net wat we willen vermijden met de circulaire economie.

De oplossing

Om een product echt recycleerbaar te maken zijn er twee opties:

Separatie van grondstoffen

Om een product te kunnen recyclen, moeten de verschillende grondstoffen eerst uit elkaar worden gehaald en gescheiden worden. Dit geldt ook voor auto’s, die net als kunstgras uit veel verschillende materialen bestaan. Het recyclen van een end-of-life auto is een complex maar lonend proces, waarbij de gescheiden materialen en kostbare grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Denk hierbij aan kunststof, glas, textiel en metaal, die vaak kostbaar zijn.

Bij kunstgras zijn de grondstoffen niet kostbaar genoeg om het scheiden en recyclen lonend te maken. Hierdoor wordt er vaak niet gesproken van recycling, maar van downcycling. Dit komt doordat het gerecyclede materiaal een lagere kwaliteit heeft en minder breed inzetbaar is voor nieuwe producten. Dit verlies van grondstofwaarde tijdens het recyclingproces is bij downcycling vaak het geval.

Producten die bestaan uit slechts 1 grondstof

Door gebruik te maken van slechts één grondstof in de samenstelling van het kunstgras, zijn we met ONE-DNA™ in staat om recycling te bereiken zoals bedoeld in een circulaire economie. Het resultaat is een product dat geschikt is voor circulariteit en waarbij de grondstoffen behouden blijven en opnieuw inzetbaar zijn voor nieuwe PE-toepassingen. Bovendien vergt de productie van ONE-DNA kunstgras aanzienlijk minder energie, wat essentieel is voor verduurzaming in het komende decennium. Met ONE-DNA werken we aan drie duurzame doelstellingen: circulariteit, minder CO2-uitstoot en minimaal gebruik van grondstoffen.

Take Back programma Limegreen infographic

Take-Back programma

Het Take-Back programma van LimeGreen® zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ONE-DNA™ kunstgras wordt aangeboden voor recycling. Om dit te bewerkstelligen, wordt het kunstgras traceerbaar gemaakt via een print op de rug van het gras, vouchers onder de grasmat en een registratie-app. Hiermee worden klanten erop gewezen en wordt de garantie geregeld. Wanneer het kunstgras vervangen wordt, kan het oude kunstgras eenvoudig worden aangemeld voor recycling en kosteloos worden ingenomen door een LimeGreen®-partner. In de toekomst wordt mogelijk een cash-back of statiegeldregeling aan het programma toegevoegd.

Word jij ook een gamechanger?